EGZORCYZM

      polega na modlitwie do Boga o uzyskanie Jego władzy i mocy panowania nad duchami na czas trwania egzorcyzmu. Skuteczność egzorcysty zależy od poziomu władzy, którą zostaje obdarzony przez Boga za pośrednictwem wiary oraz od darów (charyzmatów), które otrzymał od Ducha świętego.

1. Egzorcyzm wielki jest stosowany tylko w przypadku opętania. Egzorcyzm zawiera formuły bezpośredniego rozkazywania złemu duchowi mające na celu uwolnienie złego ducha z opętanej osoby. W kościele katolickim wedle zaleceń Rytuału rzymskiego udzielać mogą go tylko biskupi oraz osoby duchowne przez nich uprawnione.
2. Egzorcyzm publiczny dokonywany jest przez kapłana, który działa w imieniu kościoła jako egzorcysta. Wg Katolickiego Prawa Kanonicznego KPK 1172 :
§ 1.Nikt nie może dokonywać zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opętanymi, jeśli nie otrzymał od ordynariusza miejsca specjalnego o wyraźnego zezwolenia.
§ 2.Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca może udzielić tylko prezbiterowi odznaczającemu się pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia.
3. Egzorcyzm zwykły łączy się z innymi obrzędami, jak egzorcyzm katechumenalny czy chrzcielny przy stosowaniu wody, oleju i soli egzorcyzmowanej.
4. Egzorcyzm uroczysty - nie wymaga się pozwolenia do sprawowania uroczystych publicznych egzorcyzmów nad domami, nad kamieniami węgielnymi, lub miejscami czci i pamięci narodowej.
5. Egzorcyzm prywatny - nie wymaga się pozwolenia do sprawowania egzorcyzmów prywatnych.
Wielu teologów uważa, że egzorcyzm taki może być odprawiany w czasie mocnych, dręczących pokus, po popełnieniu ciężkiego grzechu i w czasie uporczywego trwania w nim.
Egzorcyzm prywatny można odmawiać także w przypadku, kiedy jest się ofiarą magii lub przebywa się w miejscach albo z osobami, na które wywierają wpływ złe duchy.
We wszystkich sytuacjach, w których rozeznamy jakiekolwiek wpływy złych mocy, możemy osobiście lub prosząc o to innych odmówić egzorcyzm prywatny prosząc jednocześnie Boga o łaskę i żałując za grzechy, i trwając w postanowieniu ich poprawy.
Nie odprawiamy egzorcyzmów u osób w czasie ich choroby psychicznej, bez wiary w moc Boga, oraz w nieuzasadnionych przypadkach np. wtedy gdy egzorcyzm może być potraktowany wyłącznie jako "magiczny" sposób pozbycia się jakiegoś uciążliwego problemu.
Egzorcyzm prywatny zwyczajny sprawuje kleryk ze święceniami egzorcysty.
Egzorcyzm prywatny nadzwyczajny sprawuje zwykły świecki na podstawie charyzmatu.
6. Egzorcyzm prosty - jest to modlitwa do indywidualnego odmawiania przez wszystkich. np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha
Ten ostatni w praktyce radzi się stosować, zanim sięgnie się po egzorcyzm prywatny lub publiczny.
7. Egzorcyzm mniejszy - jest to modlitwa błagalna.
8. Modlitwy o uwolnienie - rodzaj modlitw wstawienniczych, z których mogą korzystać wszyscy. Choć nie są egzorcyzmami, mają za zadanie uwolnienie od wpływów duchów.

Rekomendowani naturoterapeuci
w Regionie Lubelskim
w dziedzinie egzorcyzmów prywatnych

Ireneusz Samborski
tel.: 603 66 30 76
inż. Waldemar Borny
tel.: 516 09 99 09

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ